Ga naar de inhoud

Verminderde verwijtbaarheid van de eigenaar-verhuurder

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 6 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1910

Een bedrijfspand wordt na de vondst van 5,3 gram cocaïne, 50 ml morfine, verpakkingsmateriaal, een weegschaal, versnijdingsmiddel, een bibi-gun en een stroomstootwapen voor 24 maanden gesloten. In 2017 is al een keer eerder 4,9 gram harddrugs aangetroffen in het pand. De Afdeling acht de sluiting noodzakelijk, maar oordeelt dat de duur van 24 maanden onevenwichtig is. Reden hiervoor is dat de eigenaar en tevens verhuurder van het bedrijfspand nooit op de hoogte is gesteld van de eerdere aangetroffen drugs. Daarnaast heeft de eigenaar aannemelijk gemaakt dat hij regelmatig controles uitvoerde op het gebruik van het pand. Naar aanleiding van onjuist gebruik van het pand heeft de eigenaar de huurovereenkomst beëindigd met de huurder, nog voordat de eigenaar op de hoogte was van de politie-inval. De burgemeester had hier reden moeten zien om verminderde verwijtbaarheid aan te nemen.