Ga naar de inhoud

Toetsingskader van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 29 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3251

Om te beoordelen of sprake is van een strafsanctie – criminal charge – in de zin van artikel 6 EVRM, maken rechters gebruik van het toetsingskader van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zoals neergelegd in de zaken Engel en anderen tegen Nederland (8 juni 1976) en Öztürk tegen Duitsland (21 februari 1984). De Afdeling kon de burgemeester niet volgen in het oordeel dat geen sprake is van een leedtoevoegende sanctie.

Vervolg: ABRvS 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3482

Burgemeester heeft voldoende aangetoond dat de vrouw bekendheid genoot in het criminele drugscircuit. Hiermee heeft de burgemeester de noodzakelijkheid van de sluiting aangetoond, evenals het herstellende effect van de sluiting.