Ga naar de inhoud

Tijdsverloop tussen de overtreding en de sluiting staat een spoedsluiting niet per definitie in de weg

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 25 oktober 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ0849

Tijdsverloop tussen de constatering van de overtreding en het bevel tot sluiting staat het spoedeisende karakter van een spoedsluiting niet per definitie in de weg. Zelfs niet als het gaat om enkele maanden. Voor het ontbreken van een begunstigingstermijn is wel een nadere motivering vereist.