Ga naar de inhoud

Tijdsverloop speelt een rol bij de beoordeling van een sluiting

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 8 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2756

Deze uitspraak biedt duidelijkheid over ‘hoe moet worden omgegaan met tijdsverloop na het nemen van een bestuursdwangbesluit op grond van artikel 13b van de Opiumwet’. De Afdeling bepaalt dat tijdsverloop ertoe kan leiden dat sluiting van een pand niet meer bijdraagt aan het bereiken van de beoogde doelen. De Afdeling overweeg hierover het volgende: ‘Als een burgemeester een pand nog niet feitelijk heeft gesloten en daar nog wel toe wil overgaan, moet hij daarom opnieuw een beoordeling maken van de noodzaak van het alsnog sluiten als meer dan één jaar is verstreken sinds de datum dat de sluiting volgens het bestuursdwangbesluit in zou zijn gegaan’.