Ga naar de inhoud

Sluiting onevenredig vanwege gebondenheid aan de woning

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2912

De dochter van betrokkene heeft ernstige allergieproblematiek. Vanwege deze problematiek is het huis de afgelopen jaren geleidelijk aangepast, zodat de woning bewoonbaar werd voor de dochter. Uit verklaringen van de huisarts blijkt dat geleidelijke aanpassingen in een andere woning geen optie zijn. Betrokkene heeft aangetoond dat zij over onvoldoende middelen beschikt om de aanpassingen in 1 keer te bekostigen. Daarnaast ontbreekt de verwijtbaarheid bij betrokkene. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat de burgemeester had moeten afzien van sluiting.