Ga naar de inhoud

Sluiting eetcafé is noodzakelijk vanwege bekendheid als drugspand

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 26 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3078

Naar aanleiding van een anonieme melding over drugshandel doet de politie een doorzoeking in een eetcafé in Maassluis. Uit de bestuurlijke rapportage blijkt dat in het café bij meerdere bezoekers ponypacks cocaïne zijn aangetroffen. De burgemeester van Maassluis sluit het eetcafé voor de duur van 3 maanden. De Afdeling oordeelt dat de burgemeester nader onderzoek had moeten doen naar de informatie uit de bestuurlijke rapportage nadat de appellant de informatie in de bestuurlijke rapportage heeft betwist. Zo bevat de rapportage geen informatie over de herkomst en de inhoud van de anonieme meldingen. Voor het verdere onderzoek en de beoordeling van het hoger beroep heeft de Afdeling kennis genomen van de informatie die naderhand is verstrekt door het Team Criminele Inlichtingen. Uit deze informatie blijkt onder meer dat er meerdere meldingen zijn gedaan over drugshandel vanuit het café. Deze meldingen worden ondersteund door politieobservaties. Op basis daarvan oordeelt de Afdeling dat de burgemeester heeft mogen concluderen dat het eetcafé bekendstaat als een drugspand. De Afdeling verklaart het hoger beroep gegrond, maar laat de sluiting instant.