Ga naar de inhoud

Reactie op verzoek om sluiting niet te effectueren is een besluit in de zin van de Awb

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 8 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2756

De Afdeling bepaalt dat de reactie van de burgemeester op het verzoek om niet over te gaan tot sluiting in afwachting van de beslissing op bezwaar of voorlopige voorziening een besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betekent dat rechtsbescherming tegen een dergelijke reactie openstaat. De burgemeester zal daarnaast moeten beoordelen of hij gelet op het tijdsverloop en de duur van de sluiting de sluiting nog noodzakelijk acht gelet op de beoogde doelen.