Ga naar de inhoud

Persoonlijke verwijtbaarheid is niet vereist

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:851

Persoonlijke verwijtbaarheid is geen vereiste voor de bevoegdheid van de burgemeester om een last onder bestuursdwang op te leggen.