Ga naar de inhoud

Ook bij een kleine handelshoeveelheid is het aannemelijk dat er wordt gehandeld

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:738

De Afdeling houdt vast aan de bestendige jurisprudentielijn. Ook bij geringe overschrijding van de gebruikershoeveelheid (lees: kleine handelshoeveelheid), is het aannemelijk dat de drugs bestemd zijn voor de handel. Uitzondering hierop is als betrokkene aannemelijk maakt dat de aangetroffen drugs bestemd zijn voor eigen gebruik. Bij een geringe handelshoeveelheid moet de burgemeester wel afwegen of met een minder verstrekkende maatregel (zoals een waarschuwing) kan worden volstaan.