Ga naar de inhoud

Ontbreken terugkijktermijn is niet onredelijk

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 12 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2919

De Afdeling oordeelt dat het gemeentelijke Damoclesbeleid niet onredelijk is vanwege het ontbreken van een terugkijktermijn bij het betrekken van recidive. Appellant betoogt dat er in zijn geval geen sprake is van recidive, omdat reeds vijf jaar zijn verstreken. De Afdeling gaat hier echter niet in mee.