Ga naar de inhoud

Ontbinding van de huurovereenkomst is een voorzienbaar gevolg

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:55

De woning van de belanghebbende is gesloten vanwege het aantreffen van een niet in werking zijnde hennepkwekerij. De veroordeelde voert aan dat de sluiting onevenredig is, omdat de woningbouwcorporatie overgaat tot ontbinding van de huurovereenkomst. Dit beroep slaagt niet, omdat de ontbinding een voorzienbaar gevolg is van de sluiting.