Ga naar de inhoud

Noodzaak om te sluiten is groter bij harddrugs dan bij softdrugs

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2388

Noodzaak om tot sluiting over te gaan is in beginsel groter bij het aantreffen van harddrugs dan bij het aantreffen van softdrugs.