Ga naar de inhoud

ABRvS 26 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3078

Naar aanleiding van een anonieme melding over drugshandel doet de politie een doorzoeking in een eetcafé in Maassluis. Uit de bestuurlijke rapportage blijkt dat in het café ponypacks cocaïne bij meerdere bezoekers zijn aangetroffen. De burgemeester van Maassluis sluit het eetcafé voor de duur van 3 maanden. De Afdeling oordeelt dat de burgemeester nader onderzoek had moeten doen naar de informatie uit de bestuurlijke rapportage, nadat de appellant de informatie in de bestuurlijke rapportage heeft betwist. Zo bevat de rapportage geen informatie over de herkomst en de inhoud van de anonieme meldingen. Voor het verdere onderzoek en de beoordeling van het hoger beroep heeft de Afdeling kennis genomen van de informatie die naderhand is verstrekt door het Team Criminele Inlichtingen. Uit deze informatie blijkt onder meer dat er meerdere meldingen zijn gedaan over drugshandel vanuit het café. Deze meldingen worden ondersteund door politieobservaties. Appellant voert aan dat er geen verband bestaat tussen de bezoekers bij wie de drugs zijn aangetroffen en het eetcafé. De Afdeling geeft aan dat het niet gaat om het verband tussen de bezoekers en het pand, maar om het verband tussen de drugs zelf en het pand. Daarnaast is het van belang dat het in deze zaak niet gaat om één willekeurige bezoeker, maar dat er meerdere bezoekers waren en meerdere meldingen en observaties over drugshandel. Hieruit heeft de burgemeester mogen concluderen dat er een verband bestaat tussen de drugs en het eetcafé en dat het eetcafé bekend staat als een drugspand.