Ga naar de inhoud

Kwetsbare kinderen moeten niet in aanraking worden gebracht met hennepteelt

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 3 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2256

In een bouwkeet worden 670 hennepplanten, 108 moederhennepplanten en 840 hennepstekken aangetroffen. Ook zijn in de bouwkeet verschillende voorwerpen gevonden die bestemd waren voor een hennepkwekerij. Op hetzelfde perceel staat een stolpboerderij. In het achterste gedeelte van de stolpboerderij werden zes kweektenten aangetroffen en verschillende materialen en voorwerpen die gebruikt worden bij hennepteelt. In het voorste gedeelte van de stolpboerderij was appellant een zorgboerderij begonnen voor onder andere kinderen met zorgbehoeften. De burgemeester sluit de bouwkeet en stolpboerderij voor de duur van zes maanden. Appellant voert aan dat sluiting van de stolpboerderij onevenredig is, omdat hij de zorgboerderij dan niet meer kan exploiteren. De Afdeling oordeelt echter dat juist kwetsbare kinderen niet in aanraking moeten worden gebracht met hennepteelt. Er waren volgens de Afdeling voldoende aanwijzingen die de appellant had moeten aanzetten om nader onderzoek te doen naar de bouwkeet. Dit geldt vooral omdat sprake was van brandgevaar en op het perceel meerdere kwetsbare kinderen verbleven.