Ga naar de inhoud

Ketamine kan een rol spelen in de vraag of er sprake is van een ernstig geval

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 10 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:257

In een woning worden 110,8 gram cannabis en 1 kilo ketamine aangetroffen. Ketamine staat niet op de lijsten met verboden stoffen (Lijst I en Lijst II van de Opiumwet). Het bezit van ketamine is dan ook geen overtreding van de Opiumwet. Volgens de Afdeling kan het bezit echter wel meewegen in het oordeel of sprake is van een ernstig geval. De burgemeester mocht de woning meteen sluiten, zonder eerst een waarschuwing op te leggen.