Ga naar de inhoud

Huurder moet zelf actie ondernemen om vervangende woonruimte te vinden

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 24 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2444

De burgemeester sluit een woning voor drie maanden na het aantreffen van een handelshoeveelheid hennep. Als gevolg hiervan is de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden. Appellante voert aan dat zij geen andere sociale huurwoning kan huren doordat zij op de zwarte lijst is geplaatst en zij onvoldoende financiële middelen heeft om vervangende woonruimte voor haar en haar minderjarige zoon te regelen. Volgens appellante is de burgemeester tekort geschoten in het helpen bij het vinden van vervangende woonruimte. De Afdeling oordeelt dat appellante niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij niet bij familie, vrienden of kennissen terecht kon. Ook is niet gebleken dat appellante andere pogingen heeft ondernomen om elders vervangende woonruimte te vinden, al dan niet in de noodopvang. Bovendien heeft de burgemeester contact met het Veiligheidshuis opgenomen om hulpverlening in te schakelen. Voor de 17-jarige zoon was er verblijf in de jongerenopvang beschikbaar, maar daarvoor heeft appellante niet gekozen. De Afdeling oordeelt dat sluiting van de woning niet onevenredig is.