Ga naar de inhoud

Het beleid van de gemeente Groningen om direct te sluiten is niet onredelijk

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 8 febuari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:294

De afdeling heeft geen bezwaar tegen het beleid van de gemeente Groningen waarin staat dat het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs directe sluiting rechtvaardigt. Hierbij is het van belang dat de burgemeester tijdens de zitting benadrukt zijn beleid nooit zonder nader onderzoek toe te passen. De burgemeester beoordeelt altijd per geval of een minder vergaande maatregel passend is.