Ga naar de inhoud

Grote hoeveelheid contact geld kan gebruikt worden voor vervangende woonruimte

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 13 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1654

De burgemeester besluit een woning te sluiten voor de duur van 3 maanden na constatering van handelsactiviteiten en aantreffen van grote hoeveelheden hennep in de woning. De bewoner van de woning betoogt dat sluiting van de woning niet noodzakelijk is, omdat er niet vanuit de woning wordt gehandeld. Daarnaast voert hij aan dat de burgemeester geen rekening heeft gehouden met de mogelijke beëindiging van zijn huurcontract als gevolg van de sluiting. De Afdeling oordeelt echter dat de burgemeester mocht aannemen dat er sprake was van drugshandel in of vanuit de woning. De Afdeling geeft hiertoe de volgende redenen. De bewoner is bij de politie bekend als iemand die zich in het drugsmilieu begeeft. Hij verliet de woning met grote hoeveelheden hennep. In de woning zijn grote hoeveelheden hennep aangetroffen, tezamen met een weegschaal. Over de evenredigheid van de sluiting oordeelt de Afdeling dat de burgemeester geen aanleiding heeft om aan te nemen dat de huurovereenkomst zal worden ontbonden. Daarnaast beschikt de overtreder over ten minste 13.000 euro contant geld, wat hij kan gebruiken voor een vervangende woonruimte.