Ga naar de inhoud

Gemeentelijk beleid biedt geen ruimte voor minder zware maatregel en is daarom onredelijk

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 31 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:668

Volgens het beleid van de gemeente Meijerijstad gaat de burgemeester direct over tot sluiting van een woning nadat handel in softdrugs is geconstateerd. Het beleid biedt geen ruimte om te volstaan met een waarschuwing of ander minder vergaande maatregel dan sluiting. De Afdeling oordeelt dat de beleidsregel daarmee onvoldoende aansluit bij het uitgangspunt van de wetgever dat per geval moet worden bekeken of kan worden volstaan met een andere, minder verstrekkende, maatregel dan sluiting. De stelling van de burgemeester dat een waarschuwing (afhankelijk van de omstandigheden van het geval) niet uitgesloten is, is onvoldoende. De Afdeling oordeelt dat het beleid van de burgemeester op dit punt onredelijk is.