Ga naar de inhoud

Gemaakte kosten voor het sluiten van de loods onterecht verhaald op de verhuurder

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2643

De burgemeester neemt op 27 juni 2020 het besluit om een loods voor 3 maanden te sluiten vanwege een ondergrondse hennepkwekerij. De burgemeester geeft de verhuurder van de loods een termijn van 3 dagen om zelf over te gaan tot sluiting (begunstigingstermijn). De verhuurder van de loods verblijft op dat moment in het buitenland, waardoor het contact via zijn gemachtigde verloopt. De gemachtigde van de verhuurder ontvangt pas op 2 juli een afschrift van het sluitingsbesluit; 1 dag voor de sluitingsdatum (3 juli).

Dit betekent dat het besluit niet op 27 juni, maar op 2 juli in werking is getreden. Sluiting van de loods op 3 juli valt daardoor binnen de begunstigingstermijn van 3 dagen, waardoor de verhuurder de loods niet zelf heeft kunnen sluiten. De Afdeling oordeelt daarom dat de burgemeester de gemaakte kosten voor het sluiten van de loods onterecht heeft verhaald op de verhuurder.