Ga naar de inhoud

Foto’s zijn voldoende bewijs dat de aangetroffen planten hennepplanten zijn

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 3 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2258

In een woning treft de politie een in werking zijnde hennepkwekerij aan met 1213 planten. De burgemeester sluit de woning voor zes maanden. Appellanten voeren aan dat niet is aangetoond dat de aangetroffen planten hennepplanten zijn: in de bestuurlijke rapportage staan de kenmerken van de plant niet beschreven. Ook staat er niet dat de verbalisant heeft gezien of heeft geroken dat het om hennepplanten gaat. De Afdeling oordeelt echter dat de burgemeester mag uitgaan van de juistheid van de op ambtsbelofte opgemaakte bestuurlijke rapportage. Daarin staat weliswaar niet op welke wijze de opsteller heeft vastgesteld dat de planten hennepplanten waren, maar dat levert hier op zichzelf niet zodanige twijfel op aan de juistheid van die vaststelling dat daar niet van mocht worden uitgegaan. Daarvoor is relevant dat bij de bestuurlijke rapportage foto’s van de planten en de hennepkwekerij zijn gevoegd. De burgemeester mag er daarom vanuit gaan dat in de woning 1213 hennepplanten stonden.