Ga naar de inhoud

Ernst en omvang van de hennepkwekerij maakt sluiting noodzakelijk

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 22 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1142

De burgemeester van Apeldoorn sluit een koopwoning voor de duur van 3 maanden na de vondst van een hennepkwekerij door de FIOD. Op de eerste verdieping staat een professioneel opgezette kweekruimte met 60 hennepplanten. In de kelder staan 264 in steenwol gestoken hennepstekken en een grote zak verdroogde hennepstekken. Daarnaast zijn er 2 vuurwapens in een slaapkamer op de begane grond aangetroffen.

Volgens appellante is sluiting niet evenredig, omdat zij niets wist van de hennepkwekerij van haar echtgenoot en vanwege de gevolgen als het besluit tot sluiting wordt ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers (op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken). Die inschrijving zou kunnen leiden tot verlies van haar hypotheek en plaatsing op een zwarte lijst voor banken. Daarbij komt dat beslag is gelegd op haar spaartegoeden. Zij kan met haar inkomen geen dubbele woonlasten dragen door voor 3 maanden naast de hypotheek ook een woning te huren om in te verblijven. Appellante verwijst hiervoor naar bankafschriften en het feit dat haar echtgenoot al een jaar geen inkomen heeft. Sluiting is ook onevenredig gelet op het tijdsverloop sinds de bevindingen van de FIOD.

De Afdeling oordeelt dat het de verantwoordelijkheid is van de appellante om vervangende huisvesting te vinden. De appellante heeft niet voldoende onderbouwd waarom ze daartoe niet in staat is. De appellante heeft ook niet aangetoond dat ze geprobeerd heeft tijdelijk onderdak te vinden bij familie, vrienden of kennissen. De burgemeester heeft tevens voldoende rekening gehouden met het feit dat de appellante een minderjarige dochter heeft en heeft voldoende ondersteuning geboden door contact te leggen met het Sociaal Wijkteam en lijsten te verstrekken met gegevens van particuliere verhuurders, huisbazen en campings. De appellante heeft echter alleen 2 vakantieparken benaderd die niet op de lijsten staan en heeft niet aangetoond dat ze de lijsten heeft gebruikt bij haar zoektocht naar vervangende woonruimte.

Uiteindelijk heeft de sluiting niet plaatsgevonden. De bevindingen van de FIOD dateren van 10 december 2020. Als de burgemeester alsnog wenst te sluiten, moet de burgemeester de noodzaak van de sluiting opnieuw beoordelen.