Ga naar de inhoud

Drugshandel mag worden aangenomen bij de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 26 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1070

Wanneer er een hoeveelheid drugs wordt aangetroffen die groter is dan een hoeveelheid voor eigen gebruik (lees: handelshoeveelheid), mag er worden aangenomen dat de drugs bestemd zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking. Het is aan de rechthebbende op het pand om het tegendeel aannemelijk maken.