Ga naar de inhoud

Drugshandel mag ook worden aangenomen in het geval van een kleine handelshoeveelheid 

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:738

Ook bij een geringe overschrijding van de gebruikershoeveelheid (lees: kleine handelshoeveelheid), mag de burgemeester aannemen dat de drugs bestemd zijn voor de handel, tenzij betrokkene aannemelijk maakt dat de aangetroffen drugs bestemd zijn voor eigen gebruik. Bij een geringe handelshoeveelheid moet de burgemeester wel afwegen of met een minder verstrekkende maatregel (zoals een waarschuwing) kan worden volstaan.