Ga naar de inhoud

Drugs lagen niet op een zichtbare plek en Sociaal Team adviseert negatief over de sluiting

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 1 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:823

De burgemeester van Gouda sluit een woning voor de duur van 6 maanden na een vondst van gripzakjes met 49 gram hennep, 86 XTC-pillen en andere verdachte voorwerpen in de slaapkamer van de minderjarige zoon van appellant. Aangezien deze hoeveelheid drugs de gebruikershoeveelheid ruimschoots overschrijdt, mag de burgemeester aannemen dat de drugs bestemd zijn voor handel, aldus de Afdeling. Sluiting is volgens de Afdeling noodzakelijk, omdat er in de afgelopen jaren 6 andere woningen in de wijk zijn gesloten en omdat er harddrugs zijn aangetroffen.

De Afdeling oordeelt echter dat de sluiting onevenwichtig is. De drugs lagen op de slaapkamer van de minderjarige zoon van appellante en het is niet gebleken dat de drugs aanwezig waren op een voor appellant zichtbare of gemakkelijk vindbare plek. Tevens speelt mee dat het Sociaal Team negatief heeft geadviseerd over de sluiting. Tot slot is van belang dat de woningbouwcorporatie heeft aangegeven dat appellant op de zwarte lijst komt te staan. De Afdeling oordeelt dat de sluiting in dit geval niet evenredig is en verklaart het hoger beroep gegrond.