Ga naar de inhoud

ABRvS 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2116

Een verhuurder is als eigenaar verantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de woning. Ook als de verhuurder niet van de drugs wist, had van hem verwacht mogen worden dat hij bekend was met het gebruik van de woning en de daarin aanwezige goederen.