Ga naar de inhoud

De gevolgen van de sluiting zijn groter dan de noodzaak om te sluiten

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 30 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3651

Sluiting leidt ertoe dat de belanghebbende 3 maanden op straat komt te staan. Vanwege zijn ernstige psychische problemen heeft de veroordeelde een stabiele en rustige woonomgeving nodig. De burgemeester heeft onvoldoende gemotiveerd dat de dak- en thuislozenopvang een dergelijke woonomgeving is. De noodzaak om de woning te sluiten is minder groot dan de gevolgen van de sluiting voor de bewoner.