Ga naar de inhoud

Burgemeester is niet actief op zoek gegaan naar een ‘stash’

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 7 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2614

De burgemeester sluit twee panden voor de duur van 24 maanden, omdat er grote hoeveelheden gedroogde henneptoppen, hasjiesj, joints en hennep-koekjes aangetroffen zijn, bestemd voor vestigingen van coffeeshop ‘The Grass Company’. De burgemeester gaat in hoger beroep tegen het oordeel van de rechtbank dat hij in strijd heeft gehandeld met zijn eigen beleidsregel. Deze regel houdt in dat de burgemeester niet actief de extern opgeslagen handelsvoorraden voor coffeeshops opspoort. In hoger beroep oordeelt de Afdeling echter dat de burgemeester niet actief op zoek is gegaan naar een handelsvoorraad softdrugs voor coffeeshops en dat hij daardoor niet in strijd met zijn bestendige gedragslijn heeft gehandeld. Aanleiding voor de bestuursrechtelijke controle was immers informatie die was binnengekomen over growshop-activiteiten. Aangezien de burgemeester pas in actie is gekomen nadat hij een melding had ontvangen, kan niet gesproken worden over actieve opsporing, aldus de Afdeling. De Afdeling oordeelt daarnaast dat sluiting van de panden evenredig is. De achterdeurproblematiek maakt dat niet anders.