Ga naar de inhoud

Burgemeester is bevoegd te sluiten in het geval van een handelshoeveelheid drugs

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2362

De enkele aanwezigheid van een handelshoeveelheid verdovende middelen is voldoende om over te gaan tot het toepassen van bestuursdwang.