Ga naar de inhoud

Burgemeester heeft zich voldoende ingespannen om de ingrijpende gevolgen van de sluiting te beperken

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 11 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2709

Er is een woning voor 3 maanden gesloten vanwege de drugshandel van de inwonende zoon (44 jaar). Gedurende de sluitingsperiode verbleven de belanghebbenden en hun zoon in een vakantiewoning. De zoon heeft ernstige psychiatrische problemen die zijn verergerd door de sluiting van de woning. De belanghebbenden geven aan een hoge prijs te hebben betaald, zowel in emotionele, financiële als medische zin.

De Afdeling oordeelt echter dat de burgemeester zich voldoende heeft ingespannen om de ingrijpende gevolgen van de sluiting te beperken. De burgemeester had onderdak gevonden voor de ouders en andere plek voor de zoon waar hij intensief begeleid zou worden. Daarnaast heeft de burgemeester contact gehad met de verhuurder, wat ervoor heeft gezorgd dat de verhuurder besloot de huurovereenkomst niet te ontbinden, onder de voorwaarde dat de zoon er niet meer zou wonen. Dat beide oplossingen voor de belanghebbenden niet aanvaardbaar waren, maakt het oordeel van de Afdeling niet anders.