Ga naar de inhoud

Brandgevaarlijke situatie is onvoldoende om de noodzakelijkheid van de sluiting aan te tonen

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 22 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1765

Op de zolder van een woning is een hennepkwekerij met 58 hennepplanten en/of hennepstekken aangetroffen. De burgemeester besluit de woning voor drie maanden te sluiten, omdat de hennepkwekerij zorgde voor brandgevaar. In hoger beroep oordeelt de Afdeling echter dat de burgemeester onvoldoende heeft gemotiveerd dat niet kan worden volstaan met een minder ingrijpende maatregel dan sluiting. Volgens de Afdeling kan de noodzaak tot sluiting niet alleen worden ontleend aan het bestaan van een brandgevaarlijke situatie. Daarnaast heeft de burgemeester onvoldoende onderbouwd dat er sprake is van brandgevaar als gevolg van de hennepkwekerij.