Ga naar de inhoud

Bouwkeet en boerderij zijn een samenhangend geheel

-

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 3 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2256

In een bouwkeet worden 670 hennepplanten, 108 moederhennepplanten en 840 hennepstekken aangetroffen. Ook zijn in de bouwkeet verschillende voorwerpen gevonden die bestemd waren voor een hennepkwekerij. Op hetzelfde perceel staat een stolpboerderij. In het achterste gedeelte van de stolpboerderij zijn zes kweektenten aangetroffen en verschillende materialen en voorwerpen die gebruikt worden bij hennepteelt. De bouwkeet en de stolpboerderij zijn vanaf de openbare weg toegankelijk via één oprit. De afstand tussen de bouwkeet en stolpboerderij is ongeveer 25 meter. De stroom in de bouwkeet wordt geleverd vanuit het voorste gedeelte van de stolpboerderij. Door het verbreken van de zegels was toegang verkregen tot de hoofdzekeringkast in de stolpboerderij. Ook was er een elektrische aansluiting buiten de stroommeter om aangelegd. De Afdeling oordeelt dat de bouwkeet en de stolpboerderij als een samenhangend geheel moeten worden gezien en dat de burgemeester bevoegd is om zowel de bouwkeet als de stolpboerderij te sluiten.