Ga naar de inhoud

Bijzondere omstandigheden leiden tot verzwaarde motiveringsplicht

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2241

Indien een omstandigheid als ‘bijzonder’ moet worden aangemerkt vanwege de – mogelijk – onevenredige gevolgen van de sluiting, betekent dit niet per definitie dat de bevoegdheid van artikel 13b Opiumwet aan de burgemeester ontvalt. Hij wordt slechts verplicht om expliciet te motiveren waarom hij zijn besluit in redelijkheid heeft kunnen nemen.