Ga naar de inhoud

Bijzondere binding met de woning kan leiden tot afzien van sluiting

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2912

Als betrokkene kan aantonen dat hij vanwege gezondheidsproblematiek een bijzondere binding met de woning heeft en kan aantonen dat verplaatsing naar een andere woonruimte niet mogelijk is, moet dit gezien worden als een bijzondere omstandigheid die noopt tot het afwijken van het gemeentelijke beleid.