Ga naar de inhoud

Belanghebbenden gaan niet akkoord met de voorwaarde van de verhuurder

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 11 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2709

Er is een huurwoning voor 3 maanden gesloten vanwege de drugshandel van de inwonende zoon (44 jaar). De zoon heeft ernstige psychiatrische problemen, die door de sluiting van de woning zijn verergerd. Om de ingrijpende gevolgen van de sluiting te beperken, heeft de burgemeester contact opgenomen met de verhuurder. Dit heeft ertoe geleid dat de verhuurder heeft besloten de huurovereenkomst van de ouders niet te ontbinden, onder de voorwaarde dat de zoon er niet meer zou wonen. De belanghebbenden gingen niet akkoord met deze voorwaarde, waardoor de verhuurder de huurovereenkomst alsnog heeft ontbonden.