Ga naar de inhoud

Belanghebbende heeft zelf erkend te handelen in cocaïne 

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 1 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1433

Tijdens een huiszoeking worden 0,8 gram cocaïne en 0,3 gram hennep aangetroffen. De aangetroffen hoeveelheid harddrugs ligt net boven de vastgestelde grens voor eigen gebruik (0,5 gram). Ondanks de geringe overschrijding mag de burgemeester aannemen dat er sprake is van drugshandel. Belanghebbende slaagt er niet in om het tegendeel aannemelijk te maken. Daarnaast blijkt uit het politierapport dat de belanghebbende handelt in cocaïne. Dit heeft de belanghebbende tijdens de zitting erkend.