Ga naar de inhoud

Belang van verstandelijk gehandicapte man weegt zwaarder dan het algemeen belang

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 30 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2185 (voorlopige voorziening)

In een woning ontdekt de politie 53 XTC-pillen, iets meer dan acht gram MDMA, sealbags en een weegschaal. De burgemeester besluit de woning te sluiten voor de duur van 3 maanden. De bewoner verzoekt om schorsing van de sluiting tot de Afdeling uitspraak doet in de hoofdzaak. De bewoner heeft hij een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg en heeft regelmatig contact met een psycholoog en een arts voor verstandelijk gehandicapten. De bewoner geeft aan dat sluiting van zijn woning ontwrichtend zou werken. Ook zijn psycholoog geeft aan dat het noodzakelijk is dat de bewoner zijn eigen plek behoudt om verdere decompensatie te voorkomen. De burgemeester gaat hier tegenin en zegt dat directe sluiting noodzakelijk is vanwege de vele overlastmeldingen van omwonenden. Daarnaast is de bewoner al eerder in aanraking is geweest met justitie vanwege drugsvondst. De voorzieningenrechter vindt echter dat de overlastmeldingen niet drugsgerelateerd zijn, dan wel niet ernstig. De rechter oordeelt dat het bet belang van de bewoner om in de woning te blijven wonen tot de Afdeling in hoger beroep heeft beslist over de sluiting, zwaar weegt. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat het algemeen belang bij onmiddellijke sluiting van de woning in dit geval minder zwaarwegend is dan het belang van de bewoner.