Ga naar de inhoud

Belang van sluiten weegt zwaarder dan belang van belanghebbende

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

Afdeling van 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:148

Gelet op de ernst van de situatie heeft de burgemeester een zwaarder gewicht mogen toekennen aan het belang van sluiting, dan aan het belang van de veroordeelde vanwege zijn medische toestand in de woning te mogen blijven wonen. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat zijn gezondheidssituatie zodanig ernstig is dat sluiting zijn medische behandeling zou doorkruisen of zijn gezondheid zou schaden.