Ga naar de inhoud

Appellant maakt geen gebruik van aanbod vervangende huisvesting

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 15 februari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:601

De burgemeester van Gouda sluit een huurwoning voor de duur van 6 maanden. Tijdens verschillende politiecontroles zijn meerdere keren gebruikershoeveelheden harddrugs en attributen bestemd voor drugsgebruik dan wel -handel aangetroffen. De sluiting was noodzakelijk om de woning aan het drugscircuit te onttrekken en om de openbare ordeverstoringen rondom de woning te herstellen. Appellant voert aan dat de sluiting niet evenredig is, omdat hij door de sluiting dakloos is geworden. De Afdeling oordeelt echter dat aan appellant meerdere mogelijkheden voor vervangende huisvesting zijn aangeboden en dat hiervan geen gebruik is gemaakt. De Afdeling verklaart het hoger beroep ongegrond.