Ga naar de inhoud

Alle omstandigheden moeten worden meegenomen in de besluitvorming

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840

Burgemeesters kunnen niet langer volstaan met de enkele verwijzing naar de beleidsregels in de beoordeling van de evenredigheid. Anders dan voorheen moeten burgemeesters alle omstandigheden in samenhang meewegen om te beoordelen of zij ‘bijzonder’ zijn in de zin van artikel 4:84 Awb.