Ga naar de inhoud

Aanwezigheid van minderjarige kinderen is geen bijzondere omstandigheid

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1174

De aanwezigheid van minderjarige kinderen in een woning is geen bijzondere omstandigheid die moet leiden tot afwijking van het beleid. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van vervangende woonruimte. De burgemeester heeft niet ten onrechte een groter gewicht toegekend aan het algemeen belang dat gediend wordt met de sluiting van de woning dan aan het belang van de minderjarige kinderen om in de woning te blijven wonen.