Ga naar de inhoud

20 of meer hennepplanten is een ernstig geval

-

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 21 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:130

Het uitgangspunt is dat de burgemeester een waarschuwing oplegt bij een 1e overtreding. Hier mag in een ernstig geval van worden afgeweken. Het beleid van de gemeente Emmen schrijft voor dat een woning mag worden gesloten indien 20 of meer hennepplanten worden aangetroffen. Dit beleid wordt niet onredelijk geacht.