Ga naar de inhoud

Lokale Cyberwegenkaart

Gemeenten hebben een belangrijke rol om te voorkomen dat inwoners, bedrijven, voorzieningen én de gemeente zelf, slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Om gemeenten te helpen, onderscheidt het CCV vier wegen waarop je als gemeente actie moet ondernemen om een cyberweerbare gemeente te worden.

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Gemeenten hebben een belangrijke rol om te voorkomen dat inwoners, bedrijven, voorzieningen én de gemeente zelf, slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Om gemeenten te helpen, onderscheidt het CCV vier wegen waarop je als gemeente actie moet ondernemen om een cyberweerbare gemeente te worden, namelijk: 

De vier wegen zijn:

In de beschrijvingen van deze vier wegen wordt duidelijk welke rol de gemeente kan nemen, welke gevaren er op de weg zijn en waar de gemeente hulp (de zogenoemde wegenwacht) kan inroepen. Er is geen volgorde in het nemen van deze vier wegen. Elke weg kan afzonderlijk en naast elkaar genomen worden. 

Wij helpen je graag verder met advies en informatie over de weg drie (cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit) en vier (online aangejaagde ordeverstoringen).