Ga naar de inhoud

Steeds meer samenwerking tussen gemeenten bij het opstellen van Integraal Veiligheidsplan

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Uit CCV-onderzoek blijkt dat 96% van de OOV’ers met een integraal veiligheidsplan (IVP) werkt. Dat is 2% meer dan in 2018, toen het laatste onderzoek is gedaan. De belangrijkste onderwerpen in de veiligheidsplannen zijn nu ondermijning, cybercrime, verbinding zorg en veiligheid, jeugdoverlast en drugscriminaliteit. Het IVP is en blijft dus een belangrijk instrument om de koers voor de komende jaren uit te zetten.

Een gemeente heeft de regierol bij het ontwikkelen van het integraal veiligheidsbeleid. Ze zorgt voor afstemming met (veiligheids)partners, zoals politie en openbaar ministerie en natuurlijk ook met interne afdelingen. Meer dan de helft (54%) van de OOV’ers geeft aan dat zij het veiligheidsplan in samenwerking met andere gemeenten maakt. De samenwerking met andere gemeenten is met 10% toegenomen in vergelijking met 2018.

Ogen en oren

56% geeft aan vooral de oren en ogen in wijk heel belangrijk te vinden bij het opstellen van het veiligheidsplan. Meer respondenten geven aan dat inwoners echt mee worden genomen in het proces om tot prioriteiten in het veiligheidsplan te komen.

Ondermijning belangrijkste thema

97% van de OOV’ers geeft aan dat zij ondermijning als een van de prioriteiten heeft gesteld voor het integraal veiligheidsplan. Op de tweede plaats met 77% staat cybercrime. Deze 2 thema’s worden gevolgd door verbinding zorg en veiligheid, jeugdoverlast en drugscriminaliteit. 64% van de respondenten geeft aan ondersteuning te kunnen gebruiken bij het uitvoeren van hun veiligheidsbeleid. De behoefte aan ondersteuning is het grootst bij:

  • Ondermijning (61%)
  • Cybercrime (47%)
  • Jeugdige aanwas uit de criminaliteit houden (30%)
  • Verbinding zorg en veiligheid (30%)
  • Mensenhandel (23%)

Capaciteitsvraagstuk vraagt komende jaren nog meer aandacht

De meerderheid van de OOV’ers (61%) vindt dat de capaciteit op hun afdeling niet voldoende is. Een stijging van 10-30% wordt voor de komende jaren als realistisch gezien. 48% geeft aan taken te doen die niet binnen het OOV-terrein vallen, zoals vluchtelingenopvang en werkzaamheden in het sociaal domein. 40% geeft aan verschillende specialismen te missen op de OOV-afdeling, zoals die van data-analist (50%) en de juridische specialisatie (38%).

Maatwerk

Actuele onderwerpen, zoals online openbare ordeverstoringen en demonstraties, vragen om maatwerkinspanningen. 75% geeft aan geen last te hebben van online openbare ordeverstoringen en 53% ziet geen toename van demonstraties. Voor een aantal OOV’ers betekent het juist veel extra werk.

Over het onderzoek

Het CCV-onderzoek over integrale veiligheid is in februari 2023 uitgezet bij alle gemeenten. 258 OOV’ers hebben de vragenlijst ingevuld. In 2018 is dit onderzoek ook uitgevoerd met een respons van 96 OOV-adviseurs. Het grootste gedeelte van de respondenten (39%) werkt in een gemeente van 20.000 tot 40.000 inwoners.