Ga naar de inhoud

Secondant: ‘Stap in elkaars belevingswereld’

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Verbinding is een belangrijk thema voor spin-in-het-web Ronny van Gerven, adviseur bij het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant. ‘Integraal’ in integrale veiligheid, wordt vooral nog door een veiligheidsbril bezien. Ga eens stage lopen in een andere sector, zegt hij in Secondant. “Zo krijg je zicht op de haakjes naar jouw eigen organisatie.”

Regionaal veiligheidsplan

Sinds 2019 is Ronny van Gerven adviseur bij het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant, een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, politie en Openbaar Ministerie (OM). De betrokken gemeenten ondersteunt Van Gerven bij de uitvoering van het regionaal veiligheidsplan, dat elke 4 jaar wordt vastgesteld door de 32 burgemeesters, de hoofdofficier en de politiechef. In het veiligheidsplan worden verschillende strategische thema’s opgenomen, waaronder digitale veiligheid, maatschappelijke onrust, en zorg en veiligheid.

Waan van de dag

Als adviseur bij het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant, ondersteunt Van Gerven 32 gemeenten bij de uitvoering van het regionaal veiligheidsplan. “Een medewerker van een gemeente of een uitvoeringsorganisatie, heeft vaak te maken met de waan van de dag. Staat er een verward persoon op een dak in je gemeente, dan ben je daar die dag druk mee. In mijn functie heb ik meer ruimte om een stapje terug te doen, breed te kijken en vandaaruit verder te bouwen.”

Cybercriminaliteit

Van Gerven houdt zich ook bezig met cybercriminaliteit. Van hem hoeft niet iedere individuele medewerker van een gemeente deskundig te worden op dat thema. In het regionaal expertteam digitale veiligheid, zit een aantal vertegenwoordigers vanuit de 32 gemeenten. “Vandaaruit gaan we wel naar een bijeenkomst van het CCV over cybercriminaliteit en brengen de opgehaalde informatie in hapklare brokken naar de gemeenten.” 

Handelingsverlegenheid

Van Gerven ziet dat voor veel gemeenten en ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid, cyber nog steeds een ver-van-mijn-bed-show is. “Ik zie handelingsverlegenheid: het is zo ongrijpbaar en zo groot, we hebben geen verstand van digitaal, dus waar beginnen we?”

Lees het artikel op Secondant

Bekijk voor meer informatie over de aanpak van Cybercrime het CCV-dossier Cybercrime.