Ga naar de inhoud

‘Scholen zijn een afzetmarkt voor drugs’

Jennifer van den Broek.

Criminoloog Jennifer van den Broek die deeltijd voor de klas staat, merkt dat scholen het lastig vinden als ze signalen krijgen dat leerlingen betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit. Ze gaat in Secondant in op haar promotieonderzoek naar de rol van de scholen in het voorkomen van jonge aanwas. “Scholen hebben een pedagogische taak en kunnen er niet omheen als het gebeurt.”

Jongeren weerbaar maken tegen criminelen

Jennifer van den Broek doet onderzoek naar de rol die scholen kunnen hebben in het weerbaar maken van jongeren tegen betrokkenheid in de georganiseerde criminaliteit. Zij promoveert als criminoloog op het onderwerp aan Tilburg University. Daarnaast is zij ook docent op een vmbo en een havo in Utrecht, waar ze lesgeeft in maatschappijvakken.

Rol scholen bij voorkomen jonge aanwas

Het onderzoek van Jennifer van den Broek bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich op de rol van scholen in het signaleren en voorkomen van jonge aanwas in de georganiseerde misdaad. In het tweede deel wordt gekeken naar de redenen die docenten hebben om wel of niet te handelen op het moment dat ze een signaal krijgen. In hoeverre herkennen docenten de signalen en wat maakt dat je wel of niet beslist om iets te doen met een signaal?

Dossiers van leerlingen

In het derde deel wordt onderzoek gedaan naar feitelijke gevallen en dossiers van leerlingen die betrokken waren geraakt bij criminaliteit (casuïstiek). Samen met partners van de scholen zoals het wijkteam en de wijkagent wordt zo’n geval gereconstrueerd. Waar ging deze casus over, hoe is die aan het licht gekomen, welke signalen waren er en welke stappen zijn er toen gezet?

Drugshandel

Als er gevallen van crimineel gedrag worden geconstateerd, dan gaat het meestal om drugshandel. Maar ook het bewaren van wapens komt relatief vaak voor, en ook het ronselen voor criminele klusjes en handel in gestolen goederen. Informatie die ook bij de scholen terechtkomt maar wat zich niet per se op scholen afspeelt is uitbuiting binnen de prostitutie, met name van jonge meisjes die bijvoorbeeld op Telegram worden aangeboden. Verder wordt het verlenen van hand- en spandiensten voor criminelen vaak genoemd, bijvoorbeeld een pakketje wegbrengen of een alibi geven.