Ga naar de inhoud

Rekenkamer: ‘Amersfoort maakt regierol in de aanpak ondermijning onvoldoende waar’

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

De Rekenkamer Amersfoort is bepaald niet te spreken over de aanpak van ondermijning van de gemeente. Zo is er één beleidsmedewerker voor, meldt Binnenlands Bestuur. Vooral door het gebrek aan capaciteit en richtinggevend beleid is de gemeente onvoldoende opgewassen tegen de huidige uitdagingen. Ook heeft de gemeente onvoldoende zicht op de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit.

Capaciteitsvraagstuk vraagt komende jaren nog meer aandacht

Dat de gemeente Amersfoort niet als enige worstelt in de aanpak, blijkt wel uit recent onderzoek van het CCV. Dat publiceerde onlangs het IVB benchmarkonderzoek (pdf) onder OOV-ambtenaren. Hierin vroegen de CCV-adviseurs Nienke van Zelst, Lilian Tieman en onderzoeksstudent Sander Schaap naar het capaciteitsvraagstuk voor de komende jaren. De meerderheid van de OOV’ers (61%) vindt dat de capaciteit op hun afdeling niet voldoende is. Een stijging van 10-30% wordt voor de komende jaren als realistisch gezien. 48% geeft aan taken te doen die niet binnen het OOV-terrein vallen, zoals vluchtelingenopvang en werkzaamheden in het sociaal domein. 40% geeft aan verschillende specialismen te missen op de OOV-afdeling, zoals die van data-analist (50%) en de juridische specialisatie (38%).

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) vervult een belangrijke taak in de gemeentelijke organisatie. Om de professionals van deze afdeling hun werk goed te laten doen, is de juiste positionering van de afdeling OOV van groot belang. Het CCV levert hieraan een bijdrage door kennis, goede voorbeelden, nieuws en actualiteiten te delen. Kijk voor meer informatie in het dossier Integraal veiligheidsbeleid ›