Ga naar de inhoud

Preventie met Gezag: veel interesse in aanpak criminele familienetwerken

28 juni organiseerde gemeente Heerlen in het kader van Preventie met Gezag een startbijeenkomst. Tijdens dit seminar nam de gemeente partners mee in het meerjarenprogramma Preventie met Gezag. Daarbij was veel belangstelling voor de aanpak criminele familienetwerken.

Circa 100 deelnemers waren te gast op het Heerlense Vista College. Emile Kolthoff (Hoogleraar Criminologie) en Evelyn Heyen (Docent Klinische Kinder- en Jeugd Psychologie) van de Open Universiteit verzorgden presentaties vanuit de wetenschappelijke hoek en vertelden over het onderzoeksplan binnen Preventie met Gezag. Kerndoel van het onderzoek is weten wat er dient te gebeuren om te zorgen dat de jongeren van vandaag niet de (grote) criminelen van morgen worden.

Daarvoor gaan metingen plaatsvinden vanuit drie luiken: het heden (o.a. de 0-situatie), wat heeft in het verleden gewerkt of niet gewerkt en de toekomst (monitoring huidige interventies). Inhoudelijk ging de presentatie over verschillende strategieën voor criminelen, de bouwstenen van georganiseerde criminaliteit en verschillende verklarende theorieën voor jeugdcriminaliteit. 

Relatief weinig evidence based interventies

Evelyn Heyen gaf aan dat er in Limburg relatief weinig evidence based interventies te vinden zijn (op de website van het NJI). Toch zijn er wel succesvolle (kleinere) aanpakken geweest. Soms zijn die echter te kleinschalig om aan te melden voor het traject om een evidece based status te krijgen en soms was er geen budget voor dergelijk onderzoek.

Criminaliteit binnen familie netwerken

Het CCV verzorgde een van de twee workshops. CCV-adviseur Dity Mudde maakte in de workshop gebruik van houten poppen die de gezinssituatie van drie generaties inzichtelijk maakten. Ook instanties (politie, OM, Veilig Thuis, RIEC etc.) werden aan de hand van houten gebouwen in beeld gebracht, zodat het na enige tijd duidelijk werd hoe druk het om dit gezin was. Aan de hand van deze werkwijze nam de CCV-adviseur de deelnemers mee in de cirkel bestaande uit: ingrediënten (wat heb je nodig), bewustwording (weet wat je ziet), naar context (weet wat je niet ziet) tot aan uitgangspunten (weet wat je wilt en wat hebt). 

Meer informatie

Wil je meer weten over criminele familienetwerken? Bekijk dan de informatie op onze website. En/of wil je deelnemen aan het bestaande CCV-leernetwerk over dit onderwerp? Neem dan contact op met dity.mudde@hetccv.nl.

De gemeente Heerlen is een van de 27 gemeenten die met subsidie vanuit Preventie met Gezag aan de slag gaat. In deze nieuwsbrief lees je meer over de aanpak van Heerlen-Noord.