Ga naar de inhoud

Preventie met Gezag gemeenten maken kennis met jeugd- en cyberinterventies in Den Bosch

Op 29 juni maakten acht nieuwe Preventie met Gezag gemeenten (Pmg-gemeenten) kennis met kansrijke jeugd- en cyberprojecten tijdens de informatiebijeenkomst Jeugd en Cyber bij Willem Twee in Den Bosch. Deze gemeenten krijgen concrete ondersteuning bij het opzetten van een gemeentelijke aanpak op dit thema. De bijeenkomst werd vanuit de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime georganiseerd. 

De acht gemeenten die deel uitmaken van de derde ronde Preventie met Gezag zijn Almere, Enschede, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Maastricht ,Nijmegen, Sittard-Geleen en Venlo. De gemeenten en hun partners kregen presentaties over zes verschillende jeugd- en cyberinterventies, allen met een unieke aanpak. Ook de betreffende regionale samenwerkingsverbanden waren voor de bijeenkomst uitgenodigd. 

Zes interventies 

Jongeren zijn vrijwel voortdurend online. Daarbij zijn ze zich niet altijd bewust van de risico’s die ze lopen. En soms doen ze ook dingen die strafbaar zijn. Ze lenen bijvoorbeeld hun ID-kaart en bankpas uit en worden geldezel, hacken het schoolsysteem om cijfers aan te passen of verspreiden een pikante foto van een klasgenoot. Deze onderwerpen passeerden de revue tijdens de presentaties van Mijn Cyberrijbewijs, HackShield, Youth Cyber Team, re_B00TCMP, Geldezels en Hack_Right. De interventies bevatten zowel preventieve als repressieve onderdelen, zijn uiteraard gericht op jongeren, maar ook hun ouders worden niet vergeten.

Aan de slag 

De acht nieuwe Pmg-gemeenten krijgen concrete ondersteuning aangeboden om aan de slag te gaan met het thema jeugd en cyber binnen hun gemeente. Een gedegen probleemanalyse is behulpzaam om te komen tot een goede interventiematrix. Het team Jeugd en Cyber ondersteunt de gemeenten daarbij met het informeren over de interventies en het aanreiken van algemene bouwstenen en tools. Een voorbeeld hiervan is de Geldezel Tool.

Naast de informatie-uitwisseling bood de bijeenkomst ook een prima gelegenheid om als acht nieuwe Pmg-gemeenten te netwerken.

Wil je als gemeente ook aan de slag met de aanpak jeugd en cyber? Neem contact op met CCV-adviseur Siènne Stoker via sienne.stoker@hetccv.nl en bekijk het CCV-webdossier Cybercrime. Het secretariaat van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime wordt gevoerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).