Ga naar de inhoud

Presentatie casestudy’s over diefstal van motorvoertuigen uit 6 EU-landen

Zes mensen die aandachtig luisteren tijden de internationale bijeenkomst over barrièremodellen, georganiseerd door het CCV.

Op 13 en 14 maart was het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gastheer van een transnationale workshop over het ontwikkelen en implementeren van een Europees barrièremodel over voertuigdiefstal. De 6 EU-landen België, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland plus Empact Europol, ENAA en experts van de Nederlandse politie waren hierbij vertegenwoordigd.

Tijdens de workshop bespraken experts hoe zij diefstal van motorvoertuigen in georganiseerd verband en de online distributie van gestolen onderdelen en voertuigen door mobiele georganiseerde misdaadgroepen in hun land kunnen tegengaan. Einddoel is 2 à 3 interventies die in de Europese praktijk kunnen worden opgepakt.

 

Concept EU-barrièremodel

Elk land heeft onderzoek gedaan naar de situatie van voertuigdiefstal. De bevindingen zijn beschreven in country reports en deze zijn tijdens de workshop in Amsterdam kort gepresenteerd. CCV-adviseur Dominique Rademaker heeft het onderzoek in Nederland toegelicht.

Uit de presentaties is een conceptversie van een Europees barrièremodel gemaakt. Tijdens de workshop hebben de experts de conceptversie bekeken en hun feedback gegeven. Ook zijn bepaalde barrières geprioriteerd om zo vervolgstappen te zetten samen met experts van de politie uit de werkgroep Empact van Europal, die gericht is op internationaal georganiseerde vermogens criminaliteit (OPC).

Het CCV heeft deze workshop als onderdeel van het V-BAR-project georganiseerd in samenwerking met het Centre for the Study of Democracy, Universiteit Gent en het Institute for International Research on Criminal Policy, European Network on Administrative Approach en de Nederlandse en Franse politie. V-BAR staat voor Vehicles Barrièremodel.